v.3.8 (AI v.0.4.6 - 2018.01.19) ACTIVE...
STATUS: last update: 09.12.2018 10:31:26